Audyty efektywności energetycznej
M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią
  Zgodnie   z   zapisami   Ustawy   o   efektywności   energetycznej   z   20   maja   2016   roku,   każde   duże   przedsiębiorstwo   musi   poddać się   obowiązkowemu   audytowi   energetycznemu.   Celem   przeprowadzenia   audytu   jest   przygotowanie   raportu   zawierającego propozycje    przedsięwzięć    służących    poprawie    efektywności    energetycznej    w    podlegających    audytowi    w    obiektach użytkowanych przez odbiorcę wraz z informacją o potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii.( więcej…. ) Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Kompetencje naszych pracowników zostały potwierdzone min. przez wpisanie ich na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na spotkanie.
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa   Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl
Audyty efektywnościenergetycznej
  Zgodnie    z    zapisami    Ustawy    o    efektywności    energetycznej    z    20    maja    2016    roku,    każde    duże przedsiębiorstwo   musi   poddać   się   obowiązkowemu   audytowi   energetycznemu.   Celem   przeprowadzenia audytu     jest     przygotowanie     raportu     zawierającego     propozycje     przedsięwzięć     służących     poprawie efektywności   energetycznej   w   podlegających   audytowi   w   obiektach   użytkowanych   przez   odbiorcę   wraz   z informacją o potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii.( więcej…. ) Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Kompetencje naszych pracowników zostały potwierdzone min. przez wpisanie ich na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na spotkanie.
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa   Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią
Audyty efektywności energetycznej
  Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Celem przeprowadzenia audytu jest przygotowanie raportu zawierającego propozycje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w podlegających audytowi w obiektach użytkowanych przez odbiorcę wraz z informacją o potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii.(więcej….) Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Kompetencje naszych pracowników zostały potwierdzone min. przez wpisanie ich na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na spotkanie.
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa   Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią
Audyty efektywności energetycznej
  Zgodnie   z   zapisami   Ustawy   o   efektywności   energetycznej   z   20   maja   2016   roku,   każde duże   przedsiębiorstwo   musi   poddać   się   obowiązkowemu   audytowi   energetycznemu. Celem   przeprowadzenia   audytu   jest   przygotowanie   raportu   zawierającego   propozycje przedsięwzięć    służących    poprawie    efektywności    energetycznej    w    podlegających audytowi   w   obiektach   użytkowanych   przez   odbiorcę   wraz   z   informacją   o   potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii.( więcej…. ) Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Kompetencje naszych pracowników zostały potwierdzone min. przez wpisanie ich na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na spotkanie.
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa
Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl
M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią
Audyty efektywności energetycznej
  Zgodnie      z      zapisami      Ustawy      o      efektywności energetycznej    z    20    maja    2016    roku,    każde    duże przedsiębiorstwo    musi    poddać    się    obowiązkowemu audytowi    energetycznemu.    Celem    przeprowadzenia audytu    jest    przygotowanie    raportu    zawierającego propozycje       przedsięwzięć       służących       poprawie efektywności       energetycznej       w       podlegających audytowi   w   obiektach   użytkowanych   przez   odbiorcę wraz     z     informacją     o     potencjalnej,     możliwej     do osiągnięcia oszczędności energii.( więcej…. ) Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Kompetencje naszych pracowników zostały potwierdzone min. przez wpisanie ich na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem, prosimy o kontakt. Chętnie umówimy się na spotkanie.
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa
Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl
M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią